Avsättning till tjänstepension – en viktig del för pensionärers ekonomiska trygghet

09 februari 2023
Julia Zsiga

Tjänstepensionen utgör en allt viktigare del av pensionärers ekonomi i Sverige. I denna artikel går vi igenom hur avsättning till tjänstepension fungerar, varför det är betydelsefullt för pensionärer, och hur man kan påverka sin framtida pension genom att välja rätt tjänstepensionsavtal.

Vad är avsättning till tjänstepension och varför är det viktigt?

Tjänstepensionen är en pension som betalas ut utöver den allmänna pensionen och finansieras genom avsättningar som arbetsgivaren gör under den anställdes yrkesverksamma tid. Tjänstepensionen är särskilt betydelsefull för pensionärer eftersom den kompletterar den allmänna pensionen och ger en högre total pension. Dessutom kan tjänstepensionen bidra till ekonomisk trygghet och möjlighet till en mer aktiv och självständig livsstil som pensionär.

Olika typer av avsättningar

Det finns i huvudsak tre typer av avsättningar till tjänstepension:

  1. Procentuell avsättning: Arbetsgivaren avsätter en viss procent av den anställdes lön till tjänstepensionen.
  2. Premiebestämd avsättning: Arbetsgivaren avsätter en fast summa varje månad till tjänstepensionen.
  3. Avgiftsbestämd avsättning: Arbetsgivaren avsätter en fast avgift till tjänstepensionen, som sedan fördelas mellan de anställda.

image

Hur påverkar tjänstepensionen pensionärers ekonomi?

För många pensionärer utgör tjänstepensionen en betydande del av deras totala pension. Eftersom den allmänna pensionen ofta inte räcker för att upprätthålla samma levnadsstandard som under yrkesverksam tid, fyller tjänstepensionen en viktig funktion i att bidra till en bättre ekonomisk situation för pensionärer. Det gör att pensionärer kan ägna sig åt fritidsaktiviteter, resa och njuta av livet utan att oroa sig för pengar i samma utsträckning som de annars skulle behöva.

Skillnader mellan olika avtal

Olika tjänstepensionsavtal kan skilja sig åt när det gäller bland annat avkastning, avgifter och förmåner. Därför är det viktigt att jämföra olika alternativ och göra medvetna val när det gäller avsättningar till tjänstepension. Exempel på faktorer att ta hänsyn till när man väljer tjänstepensionsavtal är:

  • Förvaltningsavgifter
  • Historisk avkastning
  • Förmåner som ingår i avtalet, till exempel sjukförsäkring och efterlevandepension

Läs mer på: https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/

Fler nyheter