Kylkedja kallas det när man ska hålla en specifik temperatur på gods, från producenten och ända till slutkunden. Temperaturen som ska hållas uppges vid startpunkten för leveransen och samma temperatur ska vara konstant under hela leveransen. Den mäts även vid överlämnandet mellan de led som kan vara, innan slutkunden får godset. Det brukar inte vara en specifik grad som ska hållas exakt, utan en ram som mellan 4-8 plusgrader exempelvis. Alla delar i kylkedjan har själva ansvaret för att denna temperatur hålls då de tar över varorna från den föregående.

 

Vad som fraktas

När man kör kyltransporter använder man sig ibland av bud, som också kan ha korrekta fordon för detta. De varor som man fraktar i en kyltransport kan vara matvaror men det kan även vara annat som är känsligt för värme, som exempelvis vissa mediciner, prover eller vissa kemiska sammansättningar. För att vara säker på att kylkedjan inte bryts kan man ha en termometer på själva budbilen som sköter frakten, men man har även olika slags termometrar för kontroller av godset vid varje överlämningstillfälle. Alla temperaturer och tider sparas sedan i en loggbok.

 

 

Om något går fel

Skulle något gå fel under en kyltransport, eller om man märker vid överlämning att temperaturen inte stämmer, så är det mycket viktigt att man slår larm. Slutkunden är den som kan ta beslut gällande hur man ska hantera godset. I vissa fall tål godset en kortare tids mindre felmarginal, men i andra fall måste godset kasseras och kan vara farligt ifall det används. För att kontrollera att alla delar i leveranskedjan sköter sin del, finns det kontrollfunktioner som både gör stickprov och som med jämna mellanrum kontrollerar loggboken hos alla delar i kedjan. Väljer man att ta in ett bud tillfälligt, eller mer permanent, så ska även de följa de regler och rutiner som är givna för leveransen.