Interna konferenser är något som ofta väcker blandade känslor. Dessa reaktioner beror vanligtvis på hur era konferenser brukar vara. Det säger dock inget om hur er nästa konferens kommer att bli. Innan det är dags för nästa tillfälle har ni alla möjligheter att skapa den bästa, mest givande och inspirerande konferensen ert bolag någonsin anordnat.

De viktigaste ingredienserna för en lyckad konferens är planering och att vara ute i god tid. Se till att hitta en smart och välutrustad konferenslokal med bra kommunikationsmöjligheter. Alla uppskattar ett smart val.

 

Receptet för en lyckad konferens

Vad är syftet med er konferens? Vill ni öka sammanhållningen? Ska de anställda känna sig delaktiga och öka utbytet med ledningen? Vill ni planera inför det kommande året, eller handlar det helt enkelt om översyn av budgetar?

Oavsett vad syftet är så behöver ni som planerar veta det först. Därefter bestämmer ni vad som är realistiskt att göra, och vad er konferens malmö ska resultera i. Vad är målen kopplade till ert syfte, både långsiktigt och kortsiktigt? Se också till att skapa en dag som innehåller annat än bara jobb. Låt de anställda känna sig uppskattade, låt dem bli överraskade och ha kul.

 

 

Vad har ni för tema? 

Förutom syftet med konferensen blir det både enklare att planera och roligare att genomföra om ni väljer ett tema. Vad blir belöningen om bolaget når sina uppsatta mål? Får ni en bonus, en resa, en middag, eller en känsla av succé? Låt temat vara något som ger personalen en ledtråd om belöningen.

Ett tema kan vara exempelvis skidsemester, Malmö, matlagning, fjällvandring eller golf. Välj tema och belöning med omsorg. Tänk att det ska passa så många som möjligt i företaget, och att det ska vara lämpligt oavsett ålder, kön, och så vidare – alla ska känna sig sedda och uppskattade.