Det finns några olika sätt att värma och kyla ditt hus. Du kan ha fjärrvärme eller direktverkande el, du kan elda pellets eller köra på en kombinationslösning. Sedan oljekrisens dagar har allt fler valt att använda bergvärme eller solkraft om huset står i rätt läge för de alternativen. Det behöver inte vara krångligt och du kan definitivt spara pengar på dina framtida elräkningar. Dessutom har du rätt till ROT-avdrag för själva installationen. Nedan följer lite basinformation om vad du har att välja mellan, och fler detaljer om utbudet hittar du här: https://osterlenkyla.se/luft-luftvarmepumpar/index.html

 

Några tekniska data

Det finns olika typer av pumpar. En Luft/luft värmepump är helt enkelt en värmeväxlare som liknar de AC-apparater som du ser i varmare länder. Den har en utomhusdel som överför luft in till bostaden, och inomhus värms den kalla luften upp av en apparat på väggen. Utomhustemperaturen har en inverkan på vilken temperatur du får inne. Du gör en besparing, men den påverkas av om du bor i Skåne eller i Lappland och av storleken på ditt hus. Dessutom bör du vara beredd på att temperaturen kan variera olika rum emellan. I genomsnitt får du nästan tre och en halv kWh värme för varje kWh som maskinen drar. 

 

Räkna ut förväntad besparing

Fråga efter pumpens SCOP-värde, eller årsvärmefaktor. Den är en märkning som visar hur mycket energi du får ut jämfört med vad pumpen förbrukar under ett år. Siffran ska vara så hög som möjligt. Ofta har apparater med högt värde också ett högre pris. Värt att räkna på alltså. För att överföra värmen behövs ett köldmedium. Den är helt enkelt en gas. Tidigare användes freoner, men de är idag förbjudna eftersom de bryter ner ozonlagret. Även om dagens alternativ är bättre så bör de hanteras av utbildade luftvärmetekniker. Det gäller både för installationen och för underhåll och service.