Enkelt att testa om din bostad har mögelangrepp

I samband med en fuktskada kan det lätt bli svartmögel, eftersom mögelsporerna trivs i fuktiga miljöer. Även om bostaden inte har en vattenskada, kan det ändå bildas mögel av en annan anledning, om miljön är fuktig. Det kan till exempel vara ett fel i själva byggkonstruktionen, där mögelkolonierna kan frodas under golv och bakom väggar.

Mögel har verkligen en obehaglig doft, som sätter sina spår på kläder och mycket annat material. Det kan många gånger vara svårt att lokalisera varifrån den unkna lukten kommer, om man inte ser mögelsporerna med blotta ögat.

Om man misstänker att det finns mögel i sin bostad, är det enkelt att få reda på det genom att göra ett mögeltest. Det finns olika tester att välja bland. Om man inte kan lokalisera möglet, kan man ta ett så kallat lufttest. Då får man enkelt reda på om huset drabbats av mögel. Det testet kan du beställa på Mögel-test.se. Det man ska tänka på är att lufttestet bör användas inom 5 dagar efter att man fått det. Är möglet däremot synligt finns ett test som man kan göra på bara 5 minuter.

 

I leveransen får man en skål med lock och en vägledning. Skålen som innehåller ett slags odlingsmedel ska placeras ut i det rum man vill mögeltesta. Locket tar man bort och låter vara av i 60 minuter. Sedan stänger man locket och väntar i 4 dagar så att eventuella mögelsporer ska kunna växa fram i locket.

Genom testet kan man se hur många svampkolonier det finns. Mellan 0-3 är luften bra, mellan 4-6 är halten lite högre än normalt och om man har fler än 7 indikerar det på att det är mycket mögelhalter i luften. Det här är helt enkelt ett ypperligt test.

På Mögel-Test.se har de gratis frakt och skickar en beställning så snabbt som möjligt med A-post och senast inom 3 dagar.