På senare tid har man lärt sig vikten av att skydda både sig själv och andra från bakterier och virus som kan orsaka svåra sjukdomar. En god hygien som att tvätta händerna ofta är en stor del av detta skydd. Med hur är det då med allmänna platser? Jo, ju fler människor som vistas på en plats desto mer ökar antalet bakterier och virus. Dessa stannar gärna på stolar, handtag, ledstänger och andra ställen som man ofta tar vid utan att tänka på det. Du kan se till att hålla dig säker genom att desinfektera dessa ytor med olika medel.

 

Produkter för virussanering

De vanligaste kategorierna för virussanering brukar vara alkoholbaserade medel och Virkon (viruskontroll). Alkoholbaserade produkter är bra för att få bort det mesta av bakterier, virus och svamp. Dessa kan användas till större ytor eller tas med i små förpackningar dit man går.

Vid större och mer offentliga ytor kan det vara bra att sanera med Virkon, som direkt attackerar virus som till exempel orsakar kräksjukan. Nackdelen är att Virkon inte har en särskilt långvarig effekt, och därför kan man med fördel använda det i kombination med alkoholbaserade medel. Båda medlen kan sprayas eller hällas över ytorna. De kan kräva mekanisk rengöring efteråt, så tala alltid med din leverantör om hur du bäst använder produkten.

 

 

Virussanering av större ytor

När det är en influensa eller kräksjuka på gång i området så är det viktigt att virussanera större ytor som restauranger, hårsalonger, butiker och andra offentliga platser. Sittplatser, bänkar och annat man rör vid behöver ständig rengöring för att minska risken att bli smittad. Man kan anlita ett företag som sanerar platsen åt en. Virussaneringen kräver ibland starka kemikalier så var beredd på att kanske inte kunna vistas där under en tid, tills dess att  ångorna och lukterna lagt sig.