Att investera i skogen gynnar många

19 oktober 2022
Camilla Holmgren

Skogen är en viktig investering för framtiden. Det kan även bli en ekonomisk investering för dig som privatperson. Den producerar biobränsle, minskar koldioxidutsläppen och skyddar mark och vatten. Samtidigt ger skogen arbete åt fler människor än något annat näringslivssektor. Om du väljer att investera i skog kan du dessutom räkna med en bra avkastning – både ekonomisk och miljömässig.

Vad du bör tänka på

När det gäller att investera i skog finns det några saker du bör tänka på. För det första måste du välja rätt plats. Du bör ta hänsyn till faktorer som klimat, nederbörd och jordart. För det andra måste du bestämma vilken typ av skog du vill investera i. Det finns tre huvudtyper av skogar: produktionsskogar, bevarandeskogar och rekreationsskogar. Var och en har sina egna fördelar och nackdelar.

skog

Produktionsskogar

Produktionsskogar förvaltas för virkesproduktion. Det innebär att de ofta kalhuggs, vilket kan vara dåligt för miljön. Om det sköts på rätt sätt kan produktionsskogsbruket dock vara hållbart.

Bevarandeskogar

Skogar för bevarande sköts för att skydda miljön. Det innebär att de lämnas i stort sett orörda, vilket kan vara bra för miljön men dåligt för ekonomin.

Rekreationsskogar

Rekreationsskogar förvaltas för rekreation, t.ex. vandring, camping och fiske. De ligger ofta nära tätorter, vilket gör dem praktiska för människor som bor i städer. De kan dock vara dyra att underhålla.

Välj en investeringsstrategi

Slutligen måste du bestämma hur du vill investera i skogar. Det finns två huvudsakliga sätt: att investera direkt i skogsbolag eller att investera indirekt genom skogsfonder.

Att investera direkt i skogsbolag innebär att man köper aktier i företag som äger och förvaltar skog. Detta kan vara ett bra sätt att tjäna pengar om företaget går bra. Men det kan också vara en riskfylld investering eftersom företagets förmögenhet är nära kopplad till skogarnas hälsa. Att investera indirekt genom skogsfonder innebär att investera i en fond som investerar i ett antal olika skogsbolag. Välj den investeringsstrategi som passar din ekonomi bäst. Skogspraktikern kan vägleda dig i detta val.

Fler nyheter