Bergvärme lämpar sig särskilt bra i Örebro

17 oktober 2021
Lily Hansen

editorial

I Örebro och runt om i Västmanlands län består berggrunden till stor del av granit och gnejs. Dessa båda är de bergarter som leder värme och energi bäst, vilket betyder att det går att utvinna massor av energi från berggrunden. Att satsa på bergvärme i dessa trakter är därför en väldigt bra investering som man snabbt har igen. Men för att man ska kunna ta vara på den energi som finns lagrad i berggrunden och få upp den måste man borra en energibrunn. 

Till skillnad från när man borrar efter vatten måste man vid borrning för bergvärme först ansöka om tillstånd från kommunen. Detta eftersom det är viktigt att grundvattnet inte kommer till skada och eftersom energibrunnen inte heller får anläggas var som helst. Har grannen redan installerat bergvärme måste man även ta hänsyn till detta och inte borra brunnen för nära då den ena brunnen då kan ta energi från den andra som alltså blir underdimensionerad. Har man en väldigt liten tomt kan man ibland komma runt detta problem genom att borra brunnen snett i riktning från grannens energibrunn. 

 

 

En brunnsborrning ska göras av ett certifierat företag

Ska man borra efter bergvärme i Örebro kan det löna sig att ta in kostnadsförslag från mer än ett brunnsborrningsföretag. Men det är också viktigt att man anlitar ett seriöst företag med borrcertifikat och ordentliga försäkringar, som exempelvis detta företag: http://www.borrwik.se/.

De flesta företag kommer också ut på ett kostnadsfritt hembesök i samband med offertförfrågan. Detta för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt över arbetet och hur djupt man måste borra. Då har man också möjlighet att ställa frågor och bilda sig en uppfattning om företaget. Det kan även vara bra att be om referenser och att ringa upp dessa och ställa frågor innan man skriver ett kontrakt med brunnsborrningsföretaget. 

Fler nyheter