Browsing: advokat

Migrationsrätt i Göteborg

Som utländsk medborgare från ett land utanför EU och EES måste man ansöka om tillstånd för att få arbeta i Sverige. Detsamma gäller om man vill migrera eller söka asyl och uppehållstillstånd. Som asylsökande kan man lämna in sin ansökan redan vid den svenska gränsen, men vanligt är att man gör det hos något av Migrationsverkets kontor. 

Asylprocessen är ofta komplicerad och krånglig, men oftast har man rätt till ett offentligt biträde som betalas av staten. Det är viktigt att man får bästa möjliga hjälp med sin asylansökan, och för att inte lämna något åt slumpen gör man bäst i att själv kontakta en advokat som är specialiserad på asylrätt. 

Som asylsökande är det inte heller alltid så lätt att förstå svenska, och även om man kan använda sig av en tolk kan det kännas tryggare med en advokat som talar det modersmål man har och som förstår kulturen man kommer ifrån. Det finns advokatbyråer som kan erbjuda advokathjälp på flera olika språk. Här är ett exempel på en advokatbyrå som är specialiserad på migrationsrätt i Göteborg; https://advokatfirmanop.se/sv.

 

 

Hitta en skicklig advokat

Bästa sättet att hitta en bra och skicklig advokat är att fråga vänner och släkt om rekommendationer, men man kan också söka på internet. Det är viktigt att den advokat man anlitar inte slarvar, utan kan lägga ned den tid som målet kräver. Känns advokaten oengagerad, inte svarar på meddelanden eller återkopplar ska man byta och välja någon annan. 

Vid första mötet med advokaten brukar man metodiskt gå igenom allt som har med ärendet att göra och därefter gör man sedan tillsammans upp en individuell plan på hur man ska gå vidare. Det kan vara bra att veta att en advokat har tystnadsplikt och även måste verka enligt god advokatsed, och denne får inte lämna uppgifter vidare utan klientens medgivande.

{ Comments are closed }

I knipa? – En advokat hjälper alltid till

I knipa? - En advokat hjälper alltid till

Befinner du dig i en obehaglig ekonomisk situation? Behöver du rådgivning innan du gör ett viktigt affärsbeslut? I dessa situationer och många fler kan en advokat hjälpa dig. Om du söker efter en Advokat i Göteborg kan det löna sig att gå in här: https://advokatfirmanop.se/sv Förhandling av skilsmässor, bodelning, äktenskapsförord och andra uppdrag, kräver en erfaren och utbildad person som ser till att alla papper ser ut som de ska.Tänk om man missar att läsa en liten rad i finstil på ett kontrakt! Detta kan betyda att man måste betala mer eller tjäna mindre än vad man trodde. Därför är det bra att låta en advokat kolla igenom kontraktet och se till att man drar nytta utav det.

 

 

Vad innebär familjerätt

 

Bland de många ärenden en advokat kan hjälpa dig att utföra finns kategorin familjerätt. Precis som det låter, har det att göra med familjen. Detta kan betyda att man ber en advokat vara medlare under en separation eller skilsmässa så att paret kan komma överens om vissa svåra beslut. De kan behöva bestämma om vem som får vårdnaden av barnen. Har paret gemensamma ägodelar som hus eller fordon bör de komma överens om hur det ska dela sina tillgångar.

 

Vad är ett äktenskapsförord?

 

Ett äktenskapsförord eller samboavtal är det dokument som konstaterar vilka ägodelar som ska tillhöra vem i fall paret en dag skulle gå isär, så behöver de inte bråka om det ifall de i framtiden skulle vilja skilja på sig. Detta papper skapas i så fall i början av relationen. Det går också att försäkra sina tillgångar till en specifik person ifall man avlider. Vill man att ens partner, äkta hälft eller annan familjemedlem ska få bo i huset eller få tillgång till andra värdefulla ägodelar efter ens bortkomst, kan en jurist se till att dina önskningar fullbordas.

{ Comments are closed }