Migrationsrätt i Göteborg

14 juli 2021
jonas olsson

Som utländsk medborgare från ett land utanför EU och EES måste man ansöka om tillstånd för att få arbeta i Sverige. Detsamma gäller om man vill migrera eller söka asyl och uppehållstillstånd. Som asylsökande kan man lämna in sin ansökan redan vid den svenska gränsen, men vanligt är att man gör det hos något av Migrationsverkets kontor. 

Asylprocessen är ofta komplicerad och krånglig, men oftast har man rätt till ett offentligt biträde som betalas av staten. Det är viktigt att man får bästa möjliga hjälp med sin asylansökan, och för att inte lämna något åt slumpen gör man bäst i att själv kontakta en advokat som är specialiserad på asylrätt. 

Som asylsökande är det inte heller alltid så lätt att förstå svenska, och även om man kan använda sig av en tolk kan det kännas tryggare med en advokat som talar det modersmål man har och som förstår kulturen man kommer ifrån. Det finns advokatbyråer som kan erbjuda advokathjälp på flera olika språk. Här är ett exempel på en advokatbyrå som är specialiserad på migrationsrätt i Göteborg; https://advokatfirmanop.se/sv.

 

 

Hitta en skicklig advokat

Bästa sättet att hitta en bra och skicklig advokat är att fråga vänner och släkt om rekommendationer, men man kan också söka på internet. Det är viktigt att den advokat man anlitar inte slarvar, utan kan lägga ned den tid som målet kräver. Känns advokaten oengagerad, inte svarar på meddelanden eller återkopplar ska man byta och välja någon annan. 

Vid första mötet med advokaten brukar man metodiskt gå igenom allt som har med ärendet att göra och därefter gör man sedan tillsammans upp en individuell plan på hur man ska gå vidare. Det kan vara bra att veta att en advokat har tystnadsplikt och även måste verka enligt god advokatsed, och denne får inte lämna uppgifter vidare utan klientens medgivande.

Fler nyheter