Invaliditetsintyg – Vad är det och hur fungerar det?

21 april 2023
Julia Zsiga

Invaliditetsintyg är ett dokument som utfärdas av en läkare eller annan medicinsk expert för att bekräfta en persons funktionsnedsättning. Intyget används för att bevisa för myndigheter och arbetsgivare att en person har en sjukdom eller skada som hindrar hen från att utföra vissa arbetsuppgifter eller aktiviteter. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad ett invaliditetsintyg är och hur det fungerar.

Vem behöver ett invaliditetsintyg?

Personer som lider av funktionsnedsättningar eller sjukdomar som påverkar deras arbetsförmåga kan behöva ett invaliditetsintyg för att få stöd från myndigheter eller arbetsgivare. Exempel på sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan berättiga till ett invaliditetsintyg är synnedsättning, hörselnedsättning, fysiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller kroniska sjukdomar. En person som söker sjukpenning, sjukersättning eller annat stöd från socialförsäkringen behöver oftast ett intyg från en läkare som bekräftar deras funktionsnedsättning och hur den påverkar deras arbetsförmåga. Arbetsgivare kan också begära ett invaliditetsintyg för att bedöma vilka anpassningar som behöver göras på arbetsplatsen för att en anställd med funktionsnedsättning ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

image

Vad ska ett invaliditetsintyg innehålla?

Ett invaliditetsintyg ska innehålla information om den sökandes funktionsnedsättning och hur den påverkar deras arbetsförmåga. Intyget bör också innehålla en bedömning av den sökandes arbetsförmåga och vilka anpassningar som kan behöva göras på arbetsplatsen för att hen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är viktigt att intyget är tydligt och konkret för att det ska vara lätt att förstå för den som läser det. Intyget bör också vara utfärdat av en kvalificerad medicinsk expert, som kan ge en objektiv bedömning av den sökandes funktionsnedsättning och arbetsförmåga.

Hur ansöker man om ett invaliditetsintyg?

För att ansöka om ett invaliditetsintyg bör man i första hand vända sig till sin läkare eller annan medicinsk expert. Läkaren kan sedan utfärda ett intyg som bekräftar den sökandes funktionsnedsättning och arbetsförmåga.

Fler nyheter