Marknadsundersökningar – när du vill veta mer

18 juni 2022
patrick pettersson

editorial

Inom de flesta områden är det bra att få veta om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det kan vara det enda sättet som gör att man kan utvecklas och nå målen som satts upp. I vissa fall handlar det dock om andras åsikter och att det kan vara bra att veta vad någon annan tänker. Men ingen kan läsa någons tankar. Därför behöver man ställa frågor. 

Fast det kan vara svårt att veta vilka man ska fråga och vilka frågor som är bäst att ställa. Det är anledningen till att det utvecklats ett helt fält inom att göra undersökningar. Du behöver alltså inte ställa frågorna själv. Marknadsundersökningar görs av experter som du kan anlita att göra jobbet åt dig. 

Varför marknadsundersökningar?

Det finns många anledningar till varför det kan vara bra att göra en marknadsundersökning. Du får specifik kunskap om möjliga kunder, men du får också veta mer om målmarknaden. Du får veta hur väl din verksamhet tillgodoser dina kunders behov och hur den kan utvecklas för att bli bättre.

Med hjälp av denna kunskap kan en strategi tas fram för att du ska kunna både behålla dina kunder och vidga din kundkrets. Du kan alltså bli mer konkurrenskraftig med hjälp av marknadsundersökningar och utveckla din verksamhet. 

 

undersökningar

 

Du väljer själv vilken typ av marknadsundersökning du vill ha

Det finns också flera olika typer av marknadsundersökningar. Du kan därför välja den undersökning som du tycker passar bäst till din verksamhet, men också få fram den information som du känner kan göra mest nytta för dig. Det handlar därmed om olika metoder för att nå ut till din kundkrets. 

Du kan välja mellan flera olika alternativ. Det finns bland annat den klassiska telefonintervjun och postade enkäter. Mindre vanligt, men lika effektivt, är exempelvis fokusgrupper och panelundersökningar. Beroende på din verksamhet kan du välja det som du tycker passar bäst.

Fler nyheter